sekretariat@sp7koszalin.pl

 

aktualnosci obrazek1a googleclass

 


Pielęgniarka

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień

 

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

1. Zadania 
  • organizowanie i realizacja świadczeń pielęgniarskich z zakresu edukacji i promocji zdrowia, w szczególności poprzez:
- stosowanie zróżnicowanych metod edukacyjnych
- udział w projektowaniu i programowaniu zajęć edukacji zdrowotnej w ramach szkolnego programu edukacji zdrowotnej uczniów, rodziców i pracowników szkoły
  • nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w środowisku nauczania i wychowania poprzez:
- ocenę stanu sanitarno-higienicznego oraz warunków nauczania w placówce
- ocenę higieny organizacji nauczania
  • profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami poprzez planowanie i wykonywanie:
- testów przesiewowych, w celu identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, nie zdiagnozowanych zaburzeń i wad
- postępowania diagnostycznego w przypadku uzyskania dodatniego testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w teście (postępowanie po przesiewowe)
  • organizowanie i wykonywanie grupowej profilaktyki fluorkowej uczniów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów 
  • Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań i zatruć.
  • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i zasadami
  • współpraca z:
- lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym opiekę zdrowotną i profilaktyczną nad uczniem
- lekarzem dentystą sprawującym opiekę profilaktyczną nad uczniem
- rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia
- pielęgniarką rodzinną, położną rodzinną
- dyrektorem szkoły/placówki
- radą pedagogiczną
- organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży

2. Odpowiedzialność za:
  • kompleksową opiekę  zdrowotną nad uczniami/wychowankami
  • realizację świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych wynikających z zadań

Gorący posiłek

posilekRED

covid 19

Świetlica szkolna

Nasi uczniowie

uczniowie2020

Kl.5b w Biskupinie

Co się dzieje w kl. 2c

Święto drzewa

 

giz

Kreatywny Świetliczak

kreatywny

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobranekoszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly