www.mamboteam.com
Serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 7 im.I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie Advertisement
Start arrow Nabór do kl. I - 2014/2015 arrow Nabór do klasy pierwszej
28.01.2015.
 
 
Nabór do klasy pierwszej Drukuj

Uwaga!

Nastąpiła zmiana terminu spotkania
dla rodziców i dzieci przyszłorocznych klas pierwszych.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr7 w Koszalinie ul. W. Polskiego 36
zaprasza Rodziców oraz dzieci przyszłorocznych klas pierwszych
na spotkanie ,które odbędzie się 24 czerwca br.(wtorek) o godz.1700 

w sali gimnastycznej naszej szkoły. 

                                                           Serdecznie zapraszamy

 

 

Regulamin naboru do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

w roku szkolnym 2014/2015

 

Zasady ogólne

1. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkujące w

obwodzie szkolnym ustalonym przez organ  

prowadzący.

2. Dyrektor szkoły na prośbę rodziców /opiekunów

prawnych/ może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka

spoza obwodu szkoły, jeżeli w szkole pozostają wolne

miejsca.

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w

danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie

odroczono im obowiązku szkolnego.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko

mieszka, po otrzymaniu opinii z poradni oraz podania

rodziców z prośbą o odroczenie.

 

Zapisy na rok szkolny 2014/2015

1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

nr 7 w Koszalinie rozpoczynają się w terminie

wyznaczonym przez Organ Prowadzący:

 w formie elektronicznej i papierowej - zgłoszenie do szkoły obwodowej                                                                             
                                                                            -podanie dla dzieci  zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

 W tym celu każdy zainteresowany rodzic/opiekun

prawny jest zobowiązany wypełnić zgłoszenie lub

podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły za

pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/

oraz wydrukować wygenerowane zgłoszenie lub 

podanie, które po podpisaniu przez

rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w szkole

pierwszego wyboru.

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w oparciu o

jednolite dla wszystkich szkół kryteria :

 

Kryterium

Liczba punktów

Sposób dokumentowania

Zamieszkanie dziecka w Koszalinie

50 pkt

Oświadczenie

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

100 pkt

-

Kandydat, który w roku szkolnym 2013/14 uczęszczał do oddziału zerowego w szkole wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

30 pkt

-

Kandydat, którego rodzice pracują na terenie obwodu szkoły, wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

5 pkt za każdego rodzica

Zaświadczenia o miejscu pracy

Kandydat, który w roku szkolnym 2013/14 uczęszcza do przedszkola znajdującego się
w obwodzie szkoły podstawowej wskazanej
na pierwszym miejscu listy preferencji

5 pkt

Zaświadczenie z przedszkola

Kandydat, którego przynajmniej jedno z rodziców zameldowane jest w Koszalinie

5 pkt za każdego zameldowanego rodzica

Okazanie dowodu osobistego rodzica/rodziców

 

3. Harmonogram naboru

 

 

17 marca 2014 r.

Publikacja w systemie naboru elektronicznego pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ oferty edukacyjnej koszalińskich szkół podstawowych

od 2 kwietnia 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r.

Składanie przez rodziców za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem:http://nabory.eduportal.koszalin.pl/:- zgłoszenia podjęcia przez dziecko nauki w klasie I w szkole podstawowej,
w obwodzie, której mieszka dziecko; - podania o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do klasy I szkół podstawowych spoza obwodu.Wygenerowane w systemie podanie należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru

30 kwietnia 2014 r. godz. 1500

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

 od 30 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia nauki w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane

9 maja 2014 r. godz. 1500

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

do 16 maja 2014 r.

Składanie w szkole podstawowej wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

            4. Rodzice /opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły    mogą jednocześnie ubiegać się o przyjecie dziecka do nieograniczonej liczby szkół.

 

5. Dane potwierdzające spełnianie określonych w

niniejszym regulaminie kryteriów podawane są

przez rodziców w podaniu o przyjęcie dziecka do

szkoły dobrowolnie.

 

6.W przypadku braku w podaniu informacji o

spełnianiu określonych kryteriów, oznaczać to

będzie, że dziecko ich nie spełnia.

 


7.Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły do podania

dołączają wskazaną w pkt.2 dokumentację.

 


8. Dane osobowe zawarte w przedkładanej

dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z

obowiązującymi przepisami i z zachowaniem

należytej staranności.

 


9. O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje

kolejność zgłoszeń.

 


10. W roku szkolnym 2014/2015 planowane jest

utworzenie 5 klas pierwszych.

 


11.Lista dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym

2014/2015 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w

dniu 9.05.2014r. o godzinie 15.00.

 

 

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 7 obejmuje ulice:  

 4-go Marca , Andrzeja Struga ,Artura Grottgera,Bajkowa ,Hołdu Pruskiego, ,Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka,Józefa Chełmońskiego,  Stanisława Wyspiańskiego, Karola Szymanowskiego od nr 1 do nr 32, Kazimierza Tetmajera,Kubusia Puchatka , Leopolda Staffa , Marii Konopnickiej , Piaskowa, Sezamkowa, Stanisława Moniuszki , Władysława Reymonta,Stefana Żeromskiego ,Sybiraków, Strażacka, Tadeusza Boya Żeleńskiego ,Wojska Polskiego, Zwycięstwa od nr 139 do nr 219 - strona nieparzysta, Zwycięstwa od nr 140  do nr 200 - strona parzysta , Żwirowa

 

Oferta Drukuj


 
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KOSZALINIE   

RODZICE! WYBRALIŚCIE JUŻ SZKOŁĘ DLA WASZEGO DZIECKA?

JEŚLI NIE, TO ,,SIÓDEMKA” ZAPRASZA  !

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?
-         wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
·       realizująca i wciąż tworząca innowacje i programy autorskie, co daje większe możliwości rozwoju uczniom (ekologia, języki, informatyka, teatr, itp.);
·       zapewniają dzieciom ciekawe w formie i treści zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
-         współpraca z przedszkolami, aby zapewnić uczniom klas pierwszych poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i interesujących przeżyć
:·       pogadanki dla rodziców 6 - latków organizowane w przedszkolach,

·       pomoc dziecku w poznaniu i przyzwyczajeniu się do nowego otoczenia,

·       umożliwienie rodzicom pobytu z dziećmi w szkole, oraz stałych kontaktów z nauczycielem, szczególnie w początkowym okresie nauki,

-do tego:

-         piękne, przyjazne położenie budynku

-         plac zabaw  wybudowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 

-         nowoczesne boisko oraz z bieżnia i skocznia lekkoatletyczna

-         wyremontowane sale lekcyjne, odpowiednio wyposażone dla potrzeb dzieci

-         sala do gimnastyki korekcyjnej dla kl. I-III

-         zajęcia szachowe w klasach I-IV

-         gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas I-III

 -         obowiązkowa nauka języka angielskiego od klasyI

 -   dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu

-      kącik internetowy - e-kiosk

-         biblioteka w godz. 800-1500 a w piątki 800-1400

-         czytelnia wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (5 stanowisk komputerowych)

-         świetlica szkolna w godz. 700-1630

-         możliwość wykupienia smacznych obiadów

-          opieka pielęgniarki

-         pomoc pedagoga

 -         opieka logopedyczna

-           ciekawe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia korekcyjno

 – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne)

-         wypracowane, wieloletnie tradycje

-              grupy sportowe o profilu : piłka ręczna la dziewcząt oraz piłka nożna dla chłopców (od klasy IV)

-         jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ

-         posiadamy certyfikaty i tytuły„Bezpiecznej szkoły”, Europejską Odznakę Jakości zdobytą za realizacje projektu eTwinning , Polską Odznakę Jakości zdobytą za realizację projektu w programie eTwinning, Tytuł Szkoły Odkrywania Talentów, Tytuł Szkoły Myślenia

-         realizujemy  programy „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” , „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”  „Szkoła bez przemocy","Lepsza szkoła”,"Między nami kobietkami","Lepszy start","Przyroda wokół nas- Ptaki","Cała Polska czyta dzieciom","Mam haka na raka"

Przy współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli nasza szkoła stanie się modelem szkoły idealnej, a każdy uczeń będzie mógł osiągnąć sukcesy w wielu dziedzinach.W pracy z dziećmi kierujemy się zasadami życzliwości, poszanowania godności, odpowiedzialności i optymizmu.

ZAPRASZAMY !!!!!!!       

 Szczegółowe informacje: Sekretariat szkoły tel.94 3480704

Osobiście w godz.800- 1400

e-mail:sekretariat@sp7koszalin.pl                           strona:www.sp7.koszalin.pl 

BUDYNEK                                                                                                  

-    w budynku znajdują się jasne, wyremontowane sale lekcyjne, odpowiednio wyposażone;
-dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą do gimnastyki korekcyjnej dla kl. I-III;

-         zajęcia językowe odbywają się w sali do nauki języka;

-         posiadamy salę gimnastyczną;
-         w szkole istnieje biblioteka wraz z czytelnią, gdzie młodsze dzieci mogą miło spędzić czas w godz. 800-1500  ,piątek 800-1400     
-         działa świetlica szkolna, która proponuje wiele ciekawych zabaw oraz opiekę w godz. 700-1630
-         oferujemy też możliwość wykupienia smacznych obiadów, gdyż w szkole działa stołówka;
-         w szkole zapewniamy opiekę pielęgniarki;
-         na pełnym etacie szkoła zatrudnia pedagoga, który współpracuje z PP, MOPS, Opieką Społeczną, TPD itp. instytucjami, co zapewnia całkowitą opiekę dzieciom z naszej szkoły.   

KADRA

 -         w szkole zatrudniona jest w pełni wykwalifikowana kadra nauczycieli;
-         nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach,
 -         realizują i wciąż tworzą innowacje i programy autorskie, co daje większe możliwości rozwoju uczniom
-         nauczyciele dzięki swym kwalifikacjom, zapewniają dzieciom ciekawe w formie i treści zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
-         gwarantują poczucie bezpieczeństwa;
-         dostosowują programy do potrzeb dzieci i dobierają podręczniki w taki sposób, aby nauka dawała dzieciom radość;
-         współpracują z przedszkolami, aby zapewnić uczniom klas pierwszych poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i interesujących przeżyć:
·       pogadanki dla rodziców 6 - latków organizowane w przedszkolach,
·       pomoc dziecku w poznaniu i przyzwyczajeniu się do nowego otoczenia
,·       umożliwienie rodzicom pobytu z dziećmi w szkole, oraz stałych kontaktów z nauczycielem, szczególnie w początkowym okresie nauki,
-         tworzą przyjazną atmosferę, wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz integrują rodziców ze szkołą. 

ZAJĘCIA                                                                                                                                                          

 ·      szkoła oferuje wiele ciekawych zajęć dziennych i pozalekcyjnych:·        naukę  języka angielskiego  od I klasy w ramach zajęć dziennych;·       dostosowanie zajęć z języka angielskiego (odpłatnie) do godzin lekcyjnych;
·       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci potrzebujących pomocy;
·       zajęcia wyrównawcze;
·       gimnastyka korekcyjna;
 ·       zajęcia plastyczne;                                           
 ·       zajęcia informatyczne;                                              
 ·      imprezy i zajęcia związane z realizacją programów autorskich;  wycieczki;
·       udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych;
·     udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
·       andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe. 
BEZPIECZEŃSTWO
 -         zapewniamy stałą opiekę dzieciom znajdującym się na terenie szkoły;
-         współpracujemy z policją, organizując wiele spotkań z przedstawicielem policji;  
 -         uczymy dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach;   
  -         zapewniamy bezpieczeństwo przy pasach obok szkoły;
-         dbamy o to, aby w naszej szkole nie było narkotyków.                                                                                                              

TRADYCJE

 - wypracowaliśmy wiele tradycji, które weszły do kalendarza szkolnego:
·       Uroczyste pasowanie na ucznia,
·       Sprzątanie Świata
,·       Kiermasz świąteczny,
·       Apele podsumowujące pracę
,·       Dzień Babci i Dziadka,
·       Dzień Mamy i Taty,
·       Dzień Ziemi,
·       Święto wiosny,
·       Dzień sportu,
 ·        Konkurs Kolęd 
·       Konkursy i wiele innych.   
Zapraszamy do naszej szkoły!

          

Zmieniony ( 23.10.2014. )
 
Z życia szkoły
20130628_1277385546_dsc_0035_287.jpg
 
Top! Top!