www.mamboteam.com
Serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 7 im.I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie Advertisement
Start
18.09.2014.
 
 
Plan pracy szkoły Drukuj

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

Lp

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

UWAGI

 

W R Z E S I E Ń

 

W R Z E S I E Ń

 

1.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

Uroczysty apel dla klas I-VI

godz. 8.00 klasy 4-6

Uwaga : uczniowie klas 1 spotykają się o godz. 9.00 z wychowawcami w salach lekcyjnych.

godz. 8.45 - klasy 2 i 3

godz. 9.15 – klasy 0

godz. 10.00 - klasy 1 spotkanie z

policjantem

 

Dyrektor, wychowawcy

 

Dekoracja:

p. A. Kardas,

p. M. Chmielowska

p. W Krajewska

p. B. Rudecka

 

2 IX 2013

 

2.

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Spotkania, ustalenie harmonogramu

Liderzy zespołów samokształceniowych

Do 30 IX 2013

 

3.

Uzupełnienie wszelkich dzienników, porządkowanie arkuszy

 

Wychowawcy klas I- VI

Nauczyciele prowadzący zespoły wyrównawcze i zajęcia pozalekcyjne

 

Do 10 IX 2013

 

 

4.

Plany pracy wychowawcy, plany pracy (świetlica, pedagog, biblioteka, samorząd)

 

 

Nauczyciele, pedagog,

n-le świetlicy, biblioteki

Do 13 IX 2013

 

 

5.

Zebrania z rodzicami (wybór trójek klasowych)

Spotkania z rodzicami.

Zapoznanie rodziców:

  1. z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

  2. ze Statutem Szkoły

  3. o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć z różnych przedmiotów

Wychowawcy klas I-VI

10 IX 2013

 

 

6.

Zebranie Rad Klasowych Rodziców

Spotkanie z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców

Dyrektor Szkoły

IX 2013

 

7.

Stypendia socjalne

Rozdanie i zebranie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji

Pedagog, wychowawcy

IX 2013

 

8.

Mundurki szkolne

Zamówienia na mundurki

Pedagog, wychowawcy

13 IX 2013

 

 

9 .

Uruchomienie zespołów wyrównawczych, reedukacyjnych, logopedycznych, wszelkich zajęć pozalekcyjnych

Wyznaczenie nauczycieli prowadzących oraz terminów zajęć

Dyrektor, nauczyciele prowadzący

 

23 IX 2013

 

 

 

 

 

10.

Realizacja zadania „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”

Pogadanki w klasach,

spotkania z policjantami

n-le klas I – VI

n – le klas I-III

 

IX 2013

 

 

11.

Udział w akcji: „Sprzątanie Świata”

Według harmonogramu ustalonego przez Urząd Miasta

 

Wychowawcy klas IV-VI

Samorząd Uczniowski

20 IX 2013

 

12.

Mam przyjaciela

Akcja szkolna „Mam przyjaciela” (wg planu p. Pedagog)

p. I. Wasilewska

IX 2013

 

13.

 

Dzień Sybiraka

Udział Pocztu sztandarowego

w uroczystościach miejskich

 

Dyrektor

p. R. Kiedrowski

p. K. Łuczak

 

17 IX 2013

 

14.

Promocja Oficerska

Udział delegacji i pocztu sztandarowego w uroczystej promocji oficerskiej przy pomniku

J. Piłsudskiego

Dyrektor,

IX 2013

 

15.

Zdjęcia MAVI

Wg harmonogramu udział  w zdjęciach

Wicedyrektor, wychowawcy I- VI

 

9 – 10 IX 2013

 

16.

Mleko dla szkół

Rozpoczęcie akcji Mleko dla szkół – zebranie deklaracji, pieniędzy, zapoznanie rodziców z regulaminem akcji

Wychowawcy I - VI

 

12 IX 2013

 

17.

 

 

Europejski Dzień Języków

 

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków

p. E. Jonca – Gałązka

p. E. Nowak

p. K. Majchrzak

p. G. Wojdan – Szymczak

 

26 IX 2013

 

 

 

 

 

18.

Uzupełnienie dokumentacji dla uczniów potrzebujących pomocy p.-p.,

 

spotkania zespołów

Pedagog, wychowawcy, n-le prowadzący zajęcia dodatkowe

 

Do 30.IX.2013

 

 

19.

Próbny alarm przeciwpożarowy

 

Kierownik administracyjny

 

IX 2013

 

 

P A Ź D Z I E R N I K

 

P A Ź D Z I E R N I K

1.

Szkoleniowa rada pedagogiczna +WDN

 

 

Dyrektor,

Grono pedagogiczne

 

X 2013

 

2.

Etap szkolny Konkursu Języka polskiego z el Historii

Organizacja etapu szkolnego

p. A. Żółtowska

n-le j. polskiego i historii

 

X 2013

 

3.

Etap szkolny Konkursu matematycznego z el. Przyrody

 

 

Organizacja etapu szkolnego

p. E. Korzeniowska

N – le matematyki i przyrody

 

X 2013

 

4.

Dzień Otwarty

 

Spotkania w klasach

 

Wychowawcy klas I-VI

8 X 2013

 

 

5.

Światowy Tydzień Zwierząt

Udział w akcji zbierania karmy dla zwierząt w schroniskach

Konkurs literacko-plastyczny

Apel podsumowujący akcję

Wychowawcy klas

p. K. Saar

p. I. Kosowska,

p. S. Butrym

 

7 - 11 X 2013

 

 

 

 

6.

Święto Drzewa

Impreza dla klas I - VI

Wychowawcy klas I - VI

Klasy ekologiczne

11 X 2013

 

7.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Występ artystyczno-muzyczny

Kółko teatralne,

p. I. Maciejewska

 

14 X 2013

 

8.

Dzień Papieża Jana Pawła II

 

Występ artystyczno-muzyczny

p. W. Krajewska

16 X 2013

 

9.

Pasowanie pierwszoklasistów

Uroczysty apel, program artystyczny

Dyrektor, wychowawcy klas I

Dekoracja:

p. Chmielowska,

 

X 2013

 

 

10.

Światowy Dzień Walki

z Głodem

Zbiórka żywności

p. B. Rudecka

p. U. Krajewska

p. A. Kardas

 

X 2013

 

 

11.

Góra Grosza”

Zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka

Biblioteka szkolna

p. E. Gajda

p. H. Thiele

 

X-XI 2013

 

 

12.

IX Turniej Siatkówki Pracowników Oświaty o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej

nr 7 w Koszalinie

Rozgrywki wg. ustalonego harmonogramu

p. A. Hryckowian

p. M. Mlazga

p. K. Prochota

p. K. Socha – Dąbrowska

p. U. Krajewska

 

X 2013

 

 

13.

Ubezpieczenie uczniów

Zebranie pieniędzy od uczniów, przekazanie ich p. K. Łuczak

Umowa z Firma ubezpieczeniową

Wychowawcy

p. K.Łuczak

 

 

Do 10 X 2013

 

 

L I S T O P A D

 

 

1.

Apel z okazji Święta Niepodległości

Montaż słowno-muzyczny

p. A. Żółtowska

 

 

8 XI 2013

 

2.

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich Święta Niepodległości

 

 

Wg. Harmonogramu przez Urząd Miejski

 

p. R. Kiedrowski

 

11 XI 2013

 

3.

Dzień Otwarty

Spotkanie z rodzicami

Wychowawcy klas

12 XI 2013

 

4.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Wg. harmonogramu

p. I. Wasilewska

19 XI 2013

 

 

5.

Rada Pedagogiczna

 

Dyrektor

XI 2013

 

6.

 

Zabawa Andrzejkowa

kl. 1-3 w klasach

kl. 4-6 dyskoteka

Samorząd Szkolny

Wychowawcy klas i p. W. Bojarowicz

 

XI 2013

 

7.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Wg. harmonogramu

p. H. Thiele

p. E. Gajda

 

26 XI 2013

 

8.

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I

Uroczystość w bibliotece szkolnej

p. H. Thiele

p. E. Gajda

 

XI 2013

 

9.

Apel ekologiczny

Podsumowanie działań ekologicznych w roku kalendarzowym 2013

p.A. Kardas

p. M. Tomaszewska

 

30 XI 2013

 

 

G R U D Z I E Ń

 

 

1.

Mikołajki

Spotkanie ze szkolnym Mikołajem

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

6 XII 2013

 

 

2.

Zebrania z rodzicami

Spotkania w klasach

 

wychowawcy

10 XII 2013

 

3.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Sprzedaż ciast i ciasteczek, przyniesionych przez uczniów

M. Motyl – Miszewska

A. Żółtowska

p.K.Łuczak

p.K.Majchrzak

M. Chmielowska

XII 2013

(zebranie z rodzicami)

 

4.

Szkolny Test Szóstoklasisty

Organizacja sprawdzianu

p. L. Juszkiewicz

XII 2013

 

5.

Międzyszkolny Konkurs „Mini Masterszefik” dla kl. II

Przygotowanie konkursu

p. M. Motyl – Miszewska

p. A. Żółtowska

XII 2013

 

6.

Spotkanie wigilijne wszystkich pracowników szkoły.

Poczęstunek i opłatek

Dyrektor

grono pedagogiczne

 

XII 2013

 

7.

Świąteczny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora SOSW w Koszalinie

Przygotowanie i wystawienie drużyny

p. A. Hryckowian

XII 2013

 

 

S T Y C Z E Ń

 

 

1.

Jasełka szkolne

Występ dla uczniów i nauczycieli

p. W. Krajewska

I 2014

 

 

 

2.

Międzyklasowy Konkurs Kolęd

Występy zespołów klasowych

 

p. E. Nowak

p. A. Kardas

I 2014

 

 

 

 

3

Akcja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zbiórka pieniędzy w świetlicy szkolnej

p. A. Janz

p. S. Butrym

p. I. Kosowska

I 2014

 

 

 

3.

Bale karnawałowe dla uczniów klas I – III

Dyskoteka dla uczniów klas IV- VI

Zabawa w Klubie Garnizonowym

 

Zabawa na holu szkolnym

n-le klas I – III

 

n-le klas IV – VI

p. W. Bojarowicz

 

I 2014

 

 

 

 

4.

Wystawienie ocen półrocznych

 

Wszyscy nauczyciele

I 2014

 

 

 

 

5.

Wywiadówka – podsumowanie I półrocza

Spotkanie z rodzicami

Wychowawcy klas

21 I 2014

 

 

6.

Rada klasyfikacyjna

i podsumowująca I semestr

Spotkanie z p. Dyrektor

Dyrektor

28 I 2014

 

 

 

7.

Apel podsumowujący wyniki I półrocza

Jak pracowaliśmy  w I semestrze?

Wręczenie dyplomów wzorowego ucznia

Wicedyrektor, wychowawcy, dyrektor

 

I 2014

 

 

8.

Dzień Babci i Dziadka

Uroczystości w klasach I-III

Wychowawcy kl I-III

21-22 I 2014

 

 

9.

Próbny sprawdzian dla uczniów klas VI

 

Wychowawcy klas VI, ,n-le

I 2014

 

 

L U T Y / II półrocze

 

 

1.

Podsumowanie X Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego

Wg. harmonogramu

p. M. Theis

p. B. Kaczkan

II 2014

(dostarczanie fotografii do końca listopada)

 

 

2

Walentynki

Poczta Walentynowa,

Samorząd Uczniowski

13 - 14 II 2014

 

 

3.

Apel na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych

 

Pogadanka z przedstawicielem Straży Miejskiej w Koszalinie, scenki dot. bezpiecznych zabaw zimą

p. S. Butrym

p. I. Kosowska

p. pedagog

 

14 I 2014

 

 

4.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Plakaty stron edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Przestrogi: JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU?

Plakat na drzwiach sali

n-le klas I-III

Biblioteka szkolna

n-le informatyki oraz wychowawcy klas IV-VI

p. pedagog

1 poł. lutego 2014

 

 

5.

Ferie zimowe

 

Pogadanki w klasach na temat bezp. podczas ferii zimowych

Wychowawcy klas

17 II – 28 II 2014

 

 

M A R Z E C

 

 

 

1.

Spotkanie Dyrekcji szkoły

z rodzicami przyszłorocznych pierwszoklasistów

Wykonanie folderów i informacji o szkole, „reklama” szkoły w przedszkolach

Dyrektor,

p. A. Linkiewicz

p. M. Theis

 

III 2014

 

 

2.

Dzień otwarty dla rodziców

Spotkania z rodzicami

Wychowawcy klas

n-le uczący

 

11 III 2014

 

 

 

3.

Pożegnanie zimy – powitanie wiosny

Impreza dla klas I-III

 

 

p. E. Jonca – Gałązka

p. A. Linkiewicz

p. J. Smoleńska

 

21 III 2014

 

 

4 .

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” i „Kangurek”

Organizacja konkursu w klasach

p. E. Korzeniowska

p. M. Motyl – Miszewska

III 2014

 

 

5.

Alfik matematyczny

 

p. E. Korzeniowska

p.K.Łuczak

P.M.Podgórzańska

III 2014

 

 

7.

Konkurs Wiedzy Religijnej

 

 

p. N. Bronka.p. W. Krajewska

III 2014

 

 

8.

Szkolne eliminacje do Olimpiady Malucha

 

P. L. Juszkiewicz

III 2014

 

 

9.

Małe Olimpiady Przedmiotowe

Wg harmonogramu

Przewodniczący komisji konkursowych

III 2014

 

 

10.

Wiosenne Zespoły Metodyczne

wg harmonogramu

 

III / IV 2014

 

 

11.

VI Turniej Integracyjny o Puchar Dyrektora Szkoły w siatkówce

 

p. A. Hryckowian

III 2014

 

 

12.

Rada Pedagogiczna KSOS

 

Dyrektor

III 2014

 

 

13.

Regionalny Konkurs Ortograficzny dla kl. III

 

p. J. Smoleńska

p. A. Linkiewicz

p. E. Jonca – Gałązka

 

III 2014

 

 

14.

Gorączka złota

Zbiórka pieniędzy dla dzieci na wypoczynek wakacyjny

Wychowawcy kl 1-6

p. U. Krajewska

III – IV 2014

 

 

15.

Rekolekcje wielkopostne

Dyżury nauczycieli

p. Wicedyrektor

 

III –IV 2014

 

 

 

K W I E C I E Ń

 

 

1.

Sprawdzian dla uczniów klas szóstych

Dzień wolny dla klas I- V

Dyrektor, komisje

1 IV 2014

 

 

2.

Dzień Otwarty

Spotkania z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

8 IV 2014

 

 

3.

Sprawdzian Kompetencji

kl. III

Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu

Wicedyrektor

Wychowawcy kl. III

IV 2014

 

 

4.

Dzień Otwartej Szkoły

n-le przygotowują wszystkie sale lekcyjne

Wszyscy n-le uczący w szkole

IV 2014

 

 

5.

Podsumowanie Regionalnego Konkursu Ortograficznego dla ucz. Kl. III

 

Przygotowanie uroczystości

p. E. Jonca - Gałązka

p. A. Linkiewicz

p. J. Smoleńska

IV 2014

 

 

6.

Spotkanie wielkanocne wszystkich pracowników szkoły

Udział w spotkaniu świątecznym

Wszyscy pracownicy szkoły

IV 2014

 

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

17 - 22 IV 2014

 

 

8.

Obchody Dnia Ziemi

kl. 1-3

 

kl. 4-6

p. A. Linkiewicz

p. J. Smoleńska,

p. E. Jonca – Gałązka

p. B. Rudecka

p. A. Kardas

p. M. Tomaszewska

25 IV 2014

 

 

9.

Międzyszkolne zawody pływackie

Przygotowanie uczniów

N – le w - f

IV 2014

 

 

10.

Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas 5-6

 

Organizacja i przeprowadzenie konkursu

p. E. Dudek

p. M. Tomaszewska

IV 2014

 

 

11.

Święto Zdrowia

Pasowanie Uczniów do Klubu Wiewiórka

 

Uczniowie kl. 1-3

p. A. Kardas

p. B. Rudecka

IV 2014

 

 

12.

Spotkanie zespołów przedmiotowych w sprawie wyboru programów i podręczników na rok szkolny 2014/2015

Spotkanie zespołów przedmiotowych w sprawie wyboru programów i podręczników na rok szkolny 2014/2015

Przewodniczący zespołów przedmiotowych nauczyciele

Do 31 IV 2014

 

 

13.

Turniej Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym

Przygotowanie uczniów

p. S. Gnyra

IV 2014

 

 

14.

Spotkanie Dyrektora i wychowawców z rodzicami dzieci rocznika 2008 i 2009

 

Dyrektor

IV 2014

 

 

15.

Rada Pedagogiczna – zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2014/2015

zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2014/2015

Dyrektor

IV 2014

 

 

16.

Etap Międzyszkolnych Małych Olimpiad Przedmiotowych kl. 4 – 6

Organizacja i przeprowadzenie konkursu

Nauczyciele przedmiotu

IV 2014

 

 

17.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i Święta Flagi

Apel

p. E. Gajda

 

30 IV 2014

 

 

M A J

 

 

1.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Udział pocztu sztandarowego

Dyrektor

3 V 2014

 

 

2.

69 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

Udział pocztu sztandarowego

p. R. Kiedrowski

Dyrektor

8 V 2014

 

 

3.

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Kolorowa Kraina”

Wg harmonogramu

 

p. J. Maciąg

9 V 2014

 

 

4.

VI Międzyszkolny Konkurs „Europejski przekładaniec”

Wg harmonogramu

Kl. 1-3 p. Zakrzewska –Bąk

p. I. Kosowska

 

13 V 2014

 

 

5.

Etap Międzyszkolny Olimpiady Malucha

 

Wychowawcy klas III

 

V 2014

 

 

6.

Święto Polskiej Niezapominajki

 

 

p. A. Kardas

p. E. Dudek

p. M. Tomaszewska

16 V 2014

 

 

7.

W krainie radości

Program artystyczny dla przyszłych pierwszoklasistów

p. M. Motyl – Miszewska

p. K. Prochota

V 2014

 

 

8.

Bieg Wenedów

 

Nauczyciele W-F

V 2014

 

 

 

9.

Konkurs Recytatorski „Ptaki ptaszki polne”

Kl. 1-3

Kl. 4-6

p. M. Theis

p. A. Żółtowska,

V 2014

 

 

10.

Zebrania z rodzicami

Poinformowanie o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania. Możliwość poprawy ocen

Wychowawcy

Dyżury nauczycieli

13 V 2014

 

 

11.

Dzień Matki lub Dzień Rodziny

W kl.1-6

Wychowawcy

26 - 30 V 2014

 

 

C Z E R W I E C

 

 

1.

Dzień Sportu szkolnego

i Dzień Dziecka

Rodzinny festyn sportowy

Wg harmonogramu

Rada Osiedla

n-le wf

wychowawcy klas

Rada Rodziców

 

1 VI 2014

 

 

2.

Mistrzostwa SP 7 w szachach o Puchar Dyrektora SP 7

Wg harmonogramu

p. Kuma

VI 2014

 

 

3.

Cała Polska Czyta Dzieciom

Udział w akcji ogólnopolskiej

p. H. Thiele

10 – 14 VI 2014

 

 

4.

Konkurs o ruchu drogowym

Dla kl. 1-3

p. K. Prochota,

p. E Zakrzewska-Bąk

12 VI 2014

 

 

5.

Wystawienie wszystkich ocen, podania o egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

 

Dyrektor

n-le

VI 2014

 

 

6.

Rada klasyfikacyjna

 

Dyrektor

n-le

 

18 VI 2014

 

 

7.

Rozliczenie się

z dokumentacji

Wg podanego planu

Dyrektor

wicedyrektor

VI 2014

 

 

8.

Kiermasz używanych podręczników

Uczniowie klas IV-VI (godz 16.00-17.00)

p. H. Thiele

p. E. Gajda

24-25 VI 2014

 

 

9.

Apel podsumowujący konkursy szkolne

w klasach I-III

 

n-le nauczania zintegrowanego

26 VI 2014

 

 

10.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Pożegnanie klas VI

Apel

Dyrektor,

dekoracja: wychowawcy klas V

program artystyczny Samorząd Szkolny

 

27 VI 2014

 

OPRACOWAŁYmgr Małgorzata Motyl – Miszewska

mgr Agnieszka Żółtowska

Zmieniony ( 16.10.2013. )
 
Z życia szkoły
20091118_1438588983_00013.jpg
 
Top! Top!